BELMONT

Belmont – jest to jedno z wielu  wzgórz Wilna, usytuowane przy ul. Stefana  Batorego we  wschodniej części miasta. Nazwę tłumaczy się w dwojaki sposób. Jednym kojarzy się to z “piękną górą”, innym – z nazwiskiem Francuza, który pozostał w Wilnie po kampanii napoleońskiej i u podnóża wzgórza nad brzegiem wartkiej Wilenki zbudował dobrze prosperujacy młyn. Przed kilkunastu laty na ruinach starego młyna i w okolicy  powstał kompleks eleganckich restauracji z różnorodną kuchnią, jest  hotel,sale konferencyjne. Teren jest bardzo ładnie uporządkowany,są stawy, fontanny, altanki, urządzono alejki spacerowe, którymi można dojść do słonecznego zegara, zobaczyć z urwiska panoramę miasta. W restauracji nad brzegami Wilenki można wypić kawę,zjeść dania różnej kuchni, a na stawie zobaczyć parę czarnych łabędzi.

 

20170703_121404 bel20170703_12125120170703_120755 bel2 20170703_12053520170703_12022720170703_120029