Góra Trzykrzyska

W Wilnie, obok wzgórza zamkowego,oddzielone rzeczką Wilejką   jest wzgórze Trzykrzyskie.
W czasach pogańskich stał  tu drewniany zamek Krzywy, zniszczony przez Krzyżaków w 1390 r. i nigdy nie był odbudowany.
Po chrzcie Litwy ustawiono na wzgórzu trzy drewniane krzyże na pamiątkę pomordowanych w czasach panowania księcia Olgierda ( Algirdasa) franciszkanów, a możliwe, że i na pamiątkę chrztu Litwy w 1387 roku.
Po Powstaniu Styczniowym  ówczesny gubernator  Murawiow (Wieszatiel) zabrania  wznawiania krzyży. Pojawiają się one dopiero w 1916  roku wykonane z żelbetonu przez rzeźbiarza wileńskiego
Antoniego Wiwulskiego.
Miały wiecznie górować nad miastem, ale  w 1950 r. zostały wysadzone w powietrze i przysypane ziemią na okres prawie czterdziestu lat.  Rdzenni wilnianie  zachowali  w swej pamięci dawną nazwę  góry – Trzykrzyska.
W 1989 r. na fali przebudowy i odrodzenia narodowego  naród litewski na wzór  krzyży  Antoniego Wiwulskiego ustawia   nowe. Jest przy nich taras widokowy, z którego rozciąga się  wspaniała panorama miasta, wzgórz i okolic.   Krzyże znów  górują nad Wilnem, jako symbol  chrześcjańskiego państwa   i pamięć o zamordowanych
pierwszych chrześcjanach.

DSCN1425