Jan Krzysztof Glaubitz

         Jan Krzysztof Glaubitzarchitekt niemieckiego pochodzenia, luteranin, przedstawiciel późnego baroku.  Urodził się  około 1700 roku  w Świdnicy na Śląsku, zmarł 30 marca 1767 roku w Wilnie.  Od 1737 roku, w ciągu 30 lat, mieszkał  i  działał w Wilnie i na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego.  Jan Krzysztof Glaubitz czerpał w swojej twórczości z baroku habsburskiego, charakterystyczną cechą którego były  wysmukłe dwuwieżowe fasady kościołów. Jego prace wyróżniają się szczególną dekoratywnością, ich  cechą są dwie strzeliste wieże przy fasadzie kościoła  z bogato dekorowanymi kondygnacjami.  Talent Jana Glaubitza rozwinął  się w warunkach, gdy po ogromnym pożarze w 1737 roku,  który zniszczył dużą część miasta wraz ze świątyniami, pałacami i budynkami, Wilno potrzebowało odbudowy i zmiany wyglądu.

Zaraz po przybyciu do Wilna mistrz odrestaurował  znajdujące się przy ulicy Niemieckiej budynki oraz ewangelicko-luterański zbór i dekorował jego wnętrze w stylu rokoko.Kościół luterański znajduje  się przy ulicy Niemieckiej i najczęściej dostępny jest w niedzielę.

Wkrótce J.K. Glaubitz zaczął pracować również dla katolików. Jezuici powierzyli mu rekonstrukcję swego akademickiego  kościoła świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, który bardzo ucierpiał podczas  pożaru  w 1737 roku. W latach 1738-1748  gotycką strukturę kościoła  Glaubitz uzupełnił falistym ornamentem i dynamiczną sylwetką,  tworząc oryginalną architekturę. Fasada kościoła przypomina ogromne organy. Bryła kościoła przez kilka wieków stanowiła najwyższą budowlę  Starówki Wilna, a barokowa dzwonnica kościelna do dnia dzisiejszego jest najwyższą dzwonnicą  wśród wileńskich świątyń. Wnętrze kościoła świętych  Jana Chrzciciela i   Jana Ewangelisty Glaubitz  udekorował 23 barokowymi ołtarzami. Niestety, w XIX wieku 13 z nich zostało wyburzonych.  Kościół świętych Janów jest najbardziej znaną pracą Jana Krzysztofa Glaubitza.

Benedyktyni zamówili u Glaubitza remont  kościoła świętej Katarzyny. W latach 1741-1746 Jan Glaubitz odbudował w stylu rokoko zniszczoną w czasie pożaru świątynię  i rekonstruował kaplicę Opatrzności Bożej. Dwie strzeliste wieże kościoła i dziś są dominantą ulicy Wileńskiej.

Wzorując się na barokowym wnętrzu i wyglądzie zewnętrznym jezuickiego kościoła  Il Gesu w Rzymie, który jest  prototypem wielu barokowych kościołów jezuickich, znajdujących się na terenie całej Europy, Jan Glaubitz  przebudował  po pożarze w tym stylu  kościół świętego Kazimierza. Niestety, wnętrze kościoła  było zniszczone w XIX wieku, do naszych dni zachował się ołtarz główny i dwa boczne ołtarze w prezbiterium.

Jan Krzysztof Glaubitz pracował także przy budowie pięknej Bramy Bazyliańskiej i unickiego klasztoru. Warto zaznaczyć, że piękna rokokowa Brama Bazyliańska zachowała się do dzisiaj od ponad 260 lat.

Pracę architekty Jana Glaubitza możemy podziwiać w odbudowanej po pożarze w 1749 roku cerkwi prawosławnej świętego Ducha.  Pracował nad jej odbudową od 1749 do 1753 roku. Nietypową rokokową dekoracją wnętrza cerkwi są sztukaterie oraz wydłużona nawa główna. Jest to jedyna cerkiew na terenie Litwy zbudowana na planie  krzyża łacińskiego, a nie greckiego.

Również wnętrze  typowo gotyckiego kościoła świętej Anny  dekorował Jan Krzysztof Glaubitz, gdy kościół ucierpiał w pożarze 1749 roku. Stworzył i wkomponował do gotyckiego wnętrza trzy barokowe ołtarze: główny i dwa boczne.

Jeszcze w jednym kościele wileńskim możemy podziwiać styl późnego baroku według projektu Jana Glaubitza. To kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Pańskiego przy ulicy Kalwaryjskiej.

W okresie międzywojennym prace Jana Glaubitza badał  historyk sztuki Stanisław Lorentz, który  podkreślał, że osiemnastowieczna  architektura Wielkiego Księstwa Litewskiego była na wysokim europejskim poziomie i posiadała jednocześnie niepowtarzalny, charakterystyczny wyraz.  W czasach radzieckich te badania kontynuował jego uczeń – Władas Drema, aktywnie korespondując ze swym przyjacielem i nauczycielem, Stanisławem Lorentzem. Władas Drema przypisuje Janowi Glaubitzowi na Litwie aż 39 obiektów architektonicznych.  Również Alfredas Bumblauskas podkreśla znaczenie Jana Krzysztofa Glaubitza, twierdząc, że 30 lat pracy tego architekty na tych terenach jest okresem  zbliżenia się Litwy do cywilizacji Europy Zachodniej.

Smutne, że tak znakomity architekt nie doczekał się ani pomnika, ani chociażby tablicy pamiątkowej i tylko jedna z ulic Wilna w pobliżu Tarandy nosi imię Jana Krzysztofa Glaubitza.