Katedra Wileńska

Wileńska Katedra pw.św. Stanisława jest zbudowana na miejscu ołtarza ofiarnego pogańskiego boga Perkunasa.
W XIII wieku książę Mindaugas decyduje się na chrzest i koronację w 1253 r. Niszczy pogańską świątynię i buduje
chrześcjański kościół. W 1262 r. Mindaugas zostaje zamordowany, a kościół zniszczony.
Prawie po 130 latach w tym miejscu król Władysław Jagiełło buduje świątynię katolicką po chrzcie Litwy w
1387 r. Po pożarze w 1401 r. odbudowuje ją stryjeczny brat króla Jagiełły – Witold. Spłonie ona znów w 1530 r. Zostanie odbudowana z fundacji króla Zygmunta Starego. Właśnie tu w 1547 r. weźmie potajemny
ślub z Barbarą Radziwiłłówną król Zygmunt August. Do tej katedry też przywiezie jej zwłoki z Krakowa i złoży je w
podziemiach. Za panowania Zygmunta III Wazy i jego syna Władysława IV Wazy Katedra znów ulegnie przeróbkom z okazji kanonizacji królewicza Kazimierza, syna Kazimierza Jagiellończyka i wnuka króla Władysława  Jagiełły. Zostanie wówczas dobudowana kaplica królewska zwana Kazimierzowską. Jej autorem jest Konstanty Tencalla, który wzorował się na  kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
Obecny budynek Katedry powstał w końcu XVIII wieku, kiedy to zniszczoną w czasie burzy świątynię z fundacji biskupa Ignacego Massalskiego odbuduje Wawrzyniec Gucewicz – twórca wileńskiego  klasycyzmu.         Wnętrze Katedry dekorują obrazy Franciszka Smuglewicza i Willaniego.
W 1931 r. po wielkiej powodzi Katedrę trzeba było ratować. Czynią to konserwatorzy pod kierownictwem
Stanisława Lorentza. Badając i wzmacniając podziemia, odnajdują ukryte przed wiekami szczątki Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny, a także urnę z sercem Władysława IV Wazy. Po uroczystościach żałobnych zostają pochowani w podziemiach w krypcie królewskiej pod kaplicą św.Kazimierza.
Natomiast w kaplicy św. Kazimierza w pięknym srebrnym sarkofagu spoczywa święty królewicz Kazimierz – patron Litwy i młodzieży.
W czasach radzieckich Katedra była Galerią Obrazów i Rzeźb. Dzięki temu zachowały się obrazy wewnątrz i rzeżby przy zewnętrznych ścianach świątyni. W 1985 r. litewscy archeolodzy odnaleźli skarbiec  katedralny, który do dziś pozostał na Litwie. Odkrycie to trzymano w tajemnicy aż do odzyskania przez Litwę niepodległości. Niektóre przedmioty ze skarbca można obejrzeć w Muzeum Sztuki Sakralnej, które znajduje się w byłym kościele św.Michała.
W 1989 r. Katedrę konsekruje biskup Steponawiczius. Odtąd znów jest czynną świątynią  katolicką.

DSCN1432 DSCN1431 DSCN1434 DSCN1435