NOWY POMNIK W WILNIE

Nareszcie bracia Vileišisowie doczekali się pomnika w Wilnie, w pięknym miejscu nad Wilią (Neris).

PETRAS VILEIŠIS ( 1851-1926) – przemysłowiec i działacz społeczny. Tak jak i jego bracia, urodził się w pobliżu Paswalisa. Ukończył wydział fizyko-matematyczny Uniwersytetu w Petersburgu oraz Instytut Dróg. Pracował w Rosji i na Kaukazie, budując kolej, gdzie dorobił się dużego majątku. Zbudował w Wilnie na Antokolu piękny pałac.  Ale dużą część swego majątku poświęcił  na rzecz odrodzenia Litwy. Był pierwszym wydawcą i redaktorem dziennika  „Vilniaus  žinios”. A przy swym pałacu założył drukarnię i litewską księgarnię. Zmarł w Pałandze, jednak  został pochowany w rodzinnym grobowcu na Rossie. Tam też spoczęła Jego żona Alina Moszyńska.

 JONAS  VILEIŠIS ( 1872-1942) – studiował w Petersburgu, prawnik, sygnatariusz Aktu Niepodległości, burmistrz Kowna. Zmarł w Kownie, ale jest pochowany również na Rossie w grobowcu rodzinnym.

ANTANAS VILEIŠIS ( 1856-1919) – studiował w Moskwie, lekarz, działacz społeczny. Organizator litewskiego towarzystwa dobroczynności oraz pierwszej litewskiej wystawy sztuki. Zmarł w Wilnie i spoczął także na Rossie.