BELMONT

Belmont – jest to jedno z wielu  wzgórz Wilna, usytuowane przy ul. Stefana  Batorego we  wschodniej części miasta. Nazwę tłumaczy się w dwojaki sposób. Jednym kojarzy się to z “piękną górą”, innym – z nazwiskiem Francuza, który pozostał w Wilnie Więcej …

TELŠIAI ( TELSZE)

Nawet się nie spodziewałam, ze tak daleko od Wilna jest piękne i bogate muzeum. Są w nim meble, dzieła sztuki,pochodzące z pałaców okolicznej magnaterii, przeważnie z pałacu Platerów. Katedra w Telszach pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego jest niesamowicie piękna. A Więcej …

RIETAWAS (RETÓW)

Retów od końca XVIII wieku należał do rodziny Ogińskich. Mieszkał tu kompozytor Michał Kleofas Ogiński, potem jego syn – Ireneusz, po nim Bogdan Ogiński. Każdy z nich zdziałał wiele dla rolniczego i przemysłowego rozwoju miejscowości. Bardzo dużo włożyli w oświatę Więcej …

MUZEUM ADAMA MICKIEWICZA W WILNIE

W pobliżu pomnika Adama Mickiewicza przy ul. Bernardyńskiej w skromnej starej kamieniczce znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza. Mieszkał tu Wieszcz w 1822 r. Podobno, redagował tu „Grażynę”. W 1911 roku staraniami  redaktora Jana Obsta powstaje  tu Izba Pamięci Poety. W Więcej …