Pałac Prezydencki

W pobliżu Katedry i Uniwersytetu Wileńskiego przy placu imienia Szymona Daukantasa znajduje się imponujący
budynek Prezydentury. Do końca XVIII wieku  był tutaj pałac biskupi, który w XIX w. został przez cara
skonfiskowany i przebudowany  na Pałac Gubernatorski.Pałac przebudowano w stylu empiru według projektu Karola Podczaszyńskiego i Wasilija  Stasowa na początku XIX wieku.
Styl pałacu zachował się do dnia dzisiejszego. Tutaj urzędowali namiestnicy  carscy w ciągu całego XIX wieku: Nowosilcew, którego wspomina Adam Mickiewicz w III części „Dziadów”;M.Kutuzow,( który później był głównodowodzącym carskiej armii w czasie wojny z Napoleonem), Beningsen, Murawiow i inni.
W okresie Międzywojennym był to Pałac Reprezentacyjny Rzeczypospolitej Polskiej, w którego progach w
owym czasie bywali Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Lucjan Żeligowski.
W czasach radzieckich pałac należał do wojska, później do Ministerstwa Kultury.
Obecnie jest to Pałac Prezydenta Litwy. Urzędowali tu: Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Rolandas Paksas.
Obecnie urząd ten piastuje  Gitanas Nauseda.