KIEJDANY ( KĖDAINIAI)

Według legendy nazwa miasta pochodzi od nazwiska bogatego kupca Keidangena, przybyłego tu znad morza, aby założyć wioskę rybacką. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1372 r. z kroniki inflanckiej Hermana Wartberga. W XV w. Kiejdany stały się centrum handlowym, do Więcej …