BELMONT

Belmont – jest to jedno z wielu  wzgórz Wilna, usytuowane przy ul. Stefana  Batorego we  wschodniej części miasta. Nazwę tłumaczy się w dwojaki sposób. Jednym kojarzy się to z “piękną górą”, innym – z nazwiskiem Francuza, który pozostał w Wilnie Więcej …