Wycieczki

  • Wilno;
  • Wilno i Troki;
  • Wilno, Troki, Kowno;
  • Wilno, Troki, Kiernawe, Kowno
  • Druskienniki i  Park Rzeźb Socjalistycznych „Grutas”;
  • Wileńskie ślady A.Mickiewicza,  J.Słowackiego, St. Moniuszki, J. Piłsudskiego i in.
  • Pomorze litewskie: Kłajpeda, Pałanga, Mierzeja Kurońska, Nida.
  • Rejsy statkiem, degustacja potraw regionalnych, wieczorki przy muzyce.