KAUNAS (KOWNO)

Kowno ( Kaunas) położone u  zbiegu dwóch największych rzek Litwy : Niemna (Nemunas) i Wilii (Neris). Jest to miasto odległe od Wilna o 100 km, drugie pod względem znaczenia i wielkości miasto Litwy. Miasto, w którym są ciekawe muzea, m.in. Muzeum Diabłów, Muzeum Medycyny, Muzeum Ceramiki i wiele innych. Są teatry,  jest ZOO, kościoły, cerkwie, synagoga, meczet. Jest budynek, w którym mieszkał i pracował Adam Mickiewicz. To tu znajduje sie  Dolina Mickiewicza, gdzie  bywał Adam Mickiewicz z Karoliną Kowalską. W swoich utworach niejednokrotnie to miasto wspominał. Dotychczas nikt piękniej nie napisał o Wilii, jak Adam Mickiewicz: … ” Wilia w miłej kowieńskiej dolinie wśród tulipanów i narcyzów płynie”…

Historyk Teodor  Narbut uważał, że Kowno zostało założone w 1030 roku przez legendarnego księcia Kunasa, otrzymując swą nazwę na jego cześć. W kronikach krzyżackich Kowno jest po raz pierwszy wspomniane w XIV w. Starówka kowieńska posiada piękne zabytki: gotyckie kościoły i kamieniczki, ruiny zamku, który był niegdyś zdobywany również  przez wojska Konrada Wallenroda.   Położenie Kowna spowodowało, że w XVI w. zostało przyjęte do związku miast hanzeatyckich. W tym też okresie został zbudowany Ratusz. Legenda głosi, że przy kamieniu węgielnym ratusza zakopano baryłkę miodu i 30 groszy. Budynek Ratusza  po zniszczeniach w czasie pożaru  przebudowany został w XVIII w.  Uzyskał formy barokowe. Jest nazywany „Kowieńskim Łabędziem”, gdyż jego kształt przypomina tego pięknego ptaka.  W pobliżu Ratusza znajduje się śliczna, gotycka z zewnątrz, a barokowa wewnątrz, Katedra pw. św. Piotra i Pawła. Jest to największa gotycka świątynia na Litwie, której podwaliny fundował  książę Witold  na początku XV w. Ostatnia przebudowa świątyni odbyła się z fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w końcu XVIII w.

Miasto niejednokrotnie cierpiało od wojen, ognia i wody, gdyż często Niemen i Wilia go zatapiały. W 1959 r. ratując miasto przed powodziami zbudowano sztuczny zbiornik wodny, nazwany Morzem Kowieńskim. Nad jego brzegiem, w dzielnicy Pożajście ( Pażaislis) znajduje się wspaniały zabytek z XVII w. – kościół i budynki klasztorne kamedułów.

W Kownie odsłonięto czwarty na Litwie pomnik świętego papieża Jana Pawła II. Stanął w miejscu, gdzie w 1993 roku Jan Paweł II odprawiał mszę świętą, gdzie Wilia wpada do Niemna. W pobliżu znajduje się Seminarium Duchowne.

Wielką atrakcją Kowna jest niedawno odrestaurowana Aleja Wolności, deptak o długości około 2 km, przy której są nie tylko sklepy i kawiarnie, ale też Muzeum Antropologii, Muzeum Malarstwa, Teatr Muzyczny, kościół garnizonowy św. Michała. Tu też znajduje się najstarszy elegancki hotel Metropol z XIX wieku. Przy Alei Wolności są rzeźby, fontanna i mnóstwo ławeczek w cieniu lip.