UROCZYSTOŚCI NA ROSSIE.

7 lipca 1944 roku rozpoczęło się wyzwalanie Wilna spod okupacji niemieckiej siłami Armii Krajowej. Była to zbrojna akcja pod kryptonimem „Ostra Brama”. obecnie pozostało kilku uczestników tamtych wydarzeń, w tym dwie panie: jedna przyjechała ze Szczecina, druga – z Białorusi. Więcej …

BIRŻE

                                              Miasto sławne historyczną przeszłością, dużą ilością zbiorników wodnych i piwem. Kiedyś piwa nie robił tylko leniwy. Każdy miał swoją technologię. Według tych starych tradycji obecnie w Birżach jest 7 browarów. Pierwsze wzmianki o browarach pochodzą z 1686 roku. Gdy Więcej …

KIEJDANY ( KĖDAINIAI)

Według legendy nazwa miasta pochodzi od nazwiska bogatego kupca Keidangena, przybyłego tu znad morza, aby założyć wioskę rybacką. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1372 r. z kroniki inflanckiej Hermana Wartberga. W XV w. Kiejdany stały się centrum handlowym, do Więcej …

BELMONT

Belmont – jest to jedno z wielu  wzgórz Wilna, usytuowane przy ul. Stefana  Batorego we  wschodniej części miasta. Nazwę tłumaczy się w dwojaki sposób. Jednym kojarzy się to z “piękną górą”, innym – z nazwiskiem Francuza, który pozostał w Wilnie Więcej …