KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO DUCHA

Kościół Ducha Świętego jest jednym z najpiękniejszych wileńskich zabytków w stylu późnego baroku. Początki chrześcijańskiej świątyni w tym miejscu sięgają czasów Jagiełły. W połowie XV wieku zostaje wymurowany. Na początku XVI wieku król Aleksander Jagiellończyk  ufundował  odbudowę  świątyni  oraz budowę Więcej …